Гуцульський словник: буква «А»

Слово

Значення

Приклад

аба́зь // аби́рьвиг. ужив. для відганяння овець 
аби́хспол. щобАби́х здоро́у буу, шо пра́уду ка́жу (ВРж)
абоде́присл. будь-де 
а́вадьчаст. заст. чи, або 
аві́за // авізо́нрідк. попередження, передвістяСон дау меині́ аві́зу (Ндв)
аву́ш (аву́шь-аву́шь)виг. ужив. для відганяння курей, рідше качок 
агі́ (агі́й, ігі́, ігі́й) // агйо́ // агу́виг. ужив. для висловлення обурення, роздратування 
а́ґрис (а́ґрест)бот. (Grosaluria) аґрус 
ади́ // аді́твиг. ужив. для висловлення здивування; диви, бач 
адука́т (адука́нт)адвокат 
адука́тка (адука́нтка)жінка-адвокат 
ає́див. ая́ 
ай // айно́част. так, дійсно, але 
акура́т (якура́т)
 1. присл. якраз;
 2. част. якраз, саме
 
аку́шьвиг. ужив. для відганяння ягнят, лошат 
алдома́ш (алдама́ш)могорич; пор. уг. aldomas 
а́левиг. невже, ой 
алти́ці (анти́ці) // цве́коль (цви́коль)клин під рукавом сорочки 
а́лярмтривога; пор. нім. Alarm, пол. alarm 
алярмо́воприсл. негайно, швидко 
алярмува́ти (лярмува́ти)
 1. те саме, що ґвавтувати;
 2. бешкетувати
 
амба́р
 1. комора;
 2. велика скриня для зберігання зерна, муки
 
анджені́р (анджіні́р)інженер 
анджені́ркажінка-інженер 
анджіні́рдив. анджені́р 
анти́цідив. алти́ці 
антра́мент (атра́мент)чорнило 
антраменто́вийчорнильний 
а́нцуґ (а́нцук)костюм (перев. чоловічий); пор. нім. Anzug 
апрі́льзаст. квітень 
апу́львиг. ужив. для відганяння каченят 
арґа́ндив. арка́н 
арда́н (йорда́н)
 1. церк. Богоявлення Господнє, Йордан, Водохреще (19.01);
 2. ріка Йордан
 
ардани́ця // ардани́чкавода, освячена на ВодохрещеВоди́чко-ардани́чко, ві́гой віт стру́піу мін’і́ ли́чко (КсПл)
аре́шттюрма Сиго́дні рік, йак ві́йшоу з аре́шту (Гр)
арі́дникміф. чорт, злий дух 
а́рія
 1. мотив плачу за померлим;
 2. мелодія
 
арка́н (арґа́н)
 1. гуцульський чоловічий танець;
 2. вуздечка
 
а́рмітка (а́рніка, а́рнітка) // а́рнік (а́рник, га́рник)бот. (Arnica montana) арнікаБи́сте зна́ли, шо цес а́рник к’и́шко л’ічни́чий (Врт)
арна́ріязб. сукупність знарядь для жіночих робіт (напр. для вишивання, ткацтва тощо) 
а́рнік (а́рник)див. а́рмітка 
арші́цаважкодоступна вершина гори 
асентиро́ванийпризваний до війська, новобранець 
асентирува́типризивати до війська 
асентеру́нокпризов до війська; пор. нім. Assentierung 
асє́к (осє́к)част. та, так, здається, мабуть 
асикура́ція (сикіра́ція, сікіра́ція) // страхі́вкастрахування 
асикуро́ваний (сікіро́ваний)застрахований 
асикурува́ти (сікірува́ти)страхувати; пор. пол. asekurować 
ата́сьвиг. ужив. для відганяння качок 
атра́ментдив. антра́мент 
атру́сьвиг. ужив. для відганяння кролів 
а́фини (я́фини, я́фири)перев. мн., бот. (Vaccinium myrtillus) чорниці 
а́финни́к (яфинни́к, яфірни́к) // я́финни́чі (яфирни́чі)зб. зарості чорниць; місце, де ростуть чорниці 
ацю́виг. ужив. для відганяння поросят 
аче́йчаст. мабуть, адже 
ачу́й (ачу́й-ачу́й)виг. ужив. для привернення уваги; слухай 
ая́ (ає́)част. ужив. для підтвердження, рідше заперечення чиєїсь думки; так, ні 
Косів, Гуцульщина та Карпати
Бібліотека
KosivArtБібліотекаГуцульський словник ‹ А
ENG УКР
 
 
© 2004—2024 KosivArt